Can Negre, Sant Joan Despí

Barcelona

Descripció del Projecte

La rehabilitació es proposa com a objectiu fonamental recuperar l’obra jujoliana en tota la seva capacitat expressiva i significativa , sigui a través de la recuperació dels elements deteriorats o pertorbats per usos inadequats o mitjançant la restitució d’estructures que en el moment de la intervenció modernista van restar incompletes o inacabades. Els elements arquitectònic a partir en els quals s’articula el projecte són la modificació de la connexió vertical de l’edifici, l'ampliació i definició de la façana posterior de l’edifici afegint un cos baix de serveis i un cos amb l’escala i l’ascensor i l'ampliació de la planta superior per completar la coberta i el volum general de l’edifici d’acord amb la idea de Josep MªJujol.

situació: Sant Joan Despí, Barcelona.

superfície construïda: 1.600 m2

data projecte: 1982 - 1983