Canals 4

Andorra la vella

Descripció del Projecte

En una zona fronterera, pròxima al casc antic d’Andorra la Vella i a una zona residencial, es situa aquest edifici entre mitgeres amb un programa de dues plantes d’aparcament soterrades, locals comercial a les plantes baixa i entresol i un total de 40 habitatges distribuïts en cinc plantes superiors. L’edifici seguirà la nova alineació del traçat del carrer amb una façana curvilínia folrada de fusta, tenint especial cura en la disposició de totes les obertures longitudinals que il·luminaran les diferents dependències interiors.

situació: canals 4, Andorra la vella.

superfície construïda: 5.000 m2

data projecte: 1999 - 2002