Canals s/n

Andorra

Descripció del Projecte

Es tracta de la construcció de dos edificis plurifamiliars aïllats, de nova planta dedicats als usos d'habitatge, i aparcament de vehicles. Es projecta la construcció de dos edificis: l'Edifici E amb 3 plantes d'habitatges, dos per planta i una planta semi-soterrada destinada a aparcament (18 places) i l'Edifici F, igualment de 3 plantes, amb dos dúplex i cinc habitatges simples, i dues plantes sota rasant, una de trasters i l'altra per l'aparcament de vehicles (26 places). Les façanes dels dos edificis estan orientades al sud i disposen d'unes terrasses corregudes amb barana molt transparent i grans finestrals. Les façanes est i oest es revestiran amb pedra tipus pissarra color verd més un panells de fusta per tancar lateralment les terrasses. La quarta façana, a nord, es revestirà amb la mateixa pissarra verda i àmplies finestres allargades amb persianes d'alumini incorporades.

situació: canals s/n urbanització els espuis, Andorra.

superfície construïda: 4.850 m2

data projecte: 1999 - 2005