Consell Comarcal del Baix Llobregat 2, Sant Joan Despí

Barcelona

Descripció del Projecte

L’ampliació del consell Comarcal del Baix Llobregat s’orienta sota una estratègia de creixement cap a l’est. Aquest creixement consisteix en buscar un punt d’unió amb l’edifici existent, en el punt on es troba el nucli de comunicacions. Una pasarela serveix per resoldre aquest nexe i a la vegada crea una direccionalitat ortogonal al creixement en format d’espina i dos plantes. En realitat es crea un nou edifici per despatxos, sales de reunions, nucli de serveis i un vestíbul recepció de doble alçària.
co-autor

Ampliació de la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat al Parc de Torreblanca, Barcelona

superfície construïda: 1.879 m2

data projecte: 2003 - 2006