Escola Oficial de Idiomes, Plaça de la Font Castellana

Barcelona
co-autor

superfície construïda: 2.254 m2

data projecte: 2006 - 2010