Ferran Puig 69-71

Barcelona

situació: Carrer Ferran Puig 69-71, 08023 Barcelona