Pavelló de la Mercè – Hospital Sant Pau

Barcelona

Descripció del Projecte

Concurs per a la rehabilitació del Pavelló de la Mercè del Hospital Sant Pau, Barcelona.

data projecte: 2010