Mansó castellet, Vacarisses

Barcelona

Descripció del Projecte

L'emplaçament d'aquest habitatge amb zona enjardinada a la urbanització de Can Serra té una significació geogràfica donat el paisatge, format per boscos de pins i alzines i una topografia bastant irregular, amb una altimetria promig de 500 m. El repte marcat és diferenciar aquest projecte de primera residència de les demés cases unifamiliars, majoritàriament de segona residència, construïdes al seu entorn. La voluntat és erigir-la com un punt de referència en aquest sector de la urbanització. D'aquí el llenguatge formal de línies simples i depurades del nou projecte. L'edificació, al costat nord de la parcel·la, disposa de dos nivells. En un primer nivell es troben totes les dependències de la casa que permetran el seu normal funcionament i on es desenvoluparà la vida quotidiana. L'espai singular de la casa serà el vestíbul amb una escala que conduirà a la primera planta. Aquesta està pensada per gaudir del temps de lleure i repòs, sigui per jugar a billar, llegir o sortir a la gran terrassa a prendre el sol.

situació: Carrer mansó castellet, parcel·la 300 Urbanització "Can Serra", Vacarisses, Barcelona.

superfície construïda: 190 m2

data projecte: 1990