Passeig de la Bonanova 30

Barcelona

Descripció del Projecte

Rehabilitació integral d’un edifici plurifamiliar aïllat d’habitatges de sis nivells (pb+5), amb l’ampliació de dos plantes soterràni per aparcament, i creació d’una zona comunitària amb piscina. Al tractar-se d’un edifici existent, tot i que han variat les obertures de les tres façanes, les dos laterals i la posterior, el volum no ha variat; si que ho ha fet la pell externa doncs la nova pell està formada per una peça ceràmica de mides 90x30 que ha conformat una nova modulació del forats en funció de l’ús que tenen les dependències interiors.

situació: Passeig de la Bonanova 30, 08022, Barcelona.

superfície construïda: 4.500 m2

data projecte: 2006-2008