Passeig Joan de Borbò 57

Barcelona

Descripció del Projecte

L'objecte del projecte és la construcció d'un edifici entre mitgeres amb un local comercial a planta baixa i habitatges a les plantes pis fins un total de PB+5. L'edifi cació està situada en una de les zones del nou front marítim de Barcelona: el Port Vell. La planta de l'edifi ci es divideix en tres sectors coincidents amb les crugies estructurals i disposa de dos accessos, un de principal pel Passeig Joan de Borbó i un altre pel carrer del Mar. Una de les referències, per raons de proximitat, que aquest edifici sempre ha cercat és la l'edifi ci que J.A Coderch va construir en aquest mateix front, la casa de la Marina, tota ella resolta amb dos materials, un aplacat ceràmic i una persiana de llambí. Les façanes d'aquest edifi ci també volen seguir el criteri de resoldre, amb unes lames horitzontals de format més gran, la protecció solar necessària en aquesta façana marítima i un segon material més sòlid que garanteixi l'opacitat necessària amb els seus corresponents aïllaments. El programa acull dos habitatge per planta i un local en planta baixa obert a les vistes del propi passeig i del Port Vell de Barcelona.

situació: Passeig Joan de Borbò 57, 08003, Barcelona.

superfície construïda: 756 m2

data projecte: 2007