Avinguda Pearson 5

Barcelona

Descripció del Projecte

La casa a rehabilitar és una construcció de l’any 1954, de l’arquitecte Borrell, amb un estil que recorda a les cases de camp angleses de finals del s.XIX. El seu ús actual és d’habitatge unifamiliar i aquest no serà modificat. El bon estat de certes parts de la casa i sobretot d’alguns elements de la decoració interior a les zones nobles de la planta baixa ha estat el que ha motivat la seva conservació. En canvi s’ha optat per a la reforma en altres zones de l’habitatge, que consisteix en l’enderroc de les particions interiors amb la construcció dels estintolaments corresponents i la reforma de les tres plantes amb una nova distribució de l’habitatge.

situació: Avinguda Pearson 5, Barcelona.

superfície construïda: 850 m2

data projecte: 2005 - 2007

Primera fase de la rehabilitació de la casa

Segona fase de la rehabilitació de la casa