Pomaret 21

Barcelona

Descripció del Projecte

L'edifici existent correspon a la Casa Juan J.Hervás i Arizmendi, de l'arquitecte Jaume Gustà i Bondia, construït l'any 1899. El projecte tracta de la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar existent i la construcció d'un nou habitatge unifamiliar i oficines amb un aparcament. La proposta pel nou habitatge consisteix en la construcció d'un volum de tres plantes, planta baixa més dos. Amb una façana força lleugera i regular volem donar-li un caràcter de teló de fons, que serveix per mantenir la privacitat entre els edificis. Cadascun dels habitatges, tant els de l'edifici existent i catalogat com el corresponent al nou edifici, tindrà un accés independent des del carrer. Com espais comuns per als dos edificis es contempla la construcció d'un aparcament a la planta soterrani amb accés per una rampa que segueix l'accés i el traçat al jardí actual.

situació: Carrer Pomaret 21 / Margenat 69-71, 08017, Barcelona.

superfície construïda: 1618 m2

data projecte: 2007 - 2012