Pomaret 21

Barcelona

Descripció del Projecte

L'edifici existent correspon a la Casa Juan J.Hervás i Arizmendi, de l'arquitecte Jaume Gustà i Bondia, construït l'any 1899. El projecte tracta de la rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar existent i la construcció d'un nou habitatge unifamiliar i oficines amb un aparcament. La proposta de rehabilitació conserva les façanes de l'edifici existent, reorganitzant interiorment la distribució del programa existent.

situació: Carrer Pomaret 21 / Margenat 69-71, 08017, Barcelona.

superfície construïda: 1618 m2

data projecte: 2007 - 2012