Residència per a disminuïts psíquics, Terrassa

Barcelona

Descripció del Projecte

Concurs restringit per a una residència per a disminuïts psíquics a Terrassa, Barcelona

data projecte: 2004