Urbanització “Can Amat”, Sant Andreu de Llavaneres

Barcelona.

Descripció del Projecte

El projecte consisteix en una residència per a tot l'any, aïllada i amb un entorn enjardinat. Com a element arquitectònic aïllat, desvinculat d'un teixit urbà reticulat, la casa és suficient en sí mateixa, envoltada d'un entorn immediat, que li pertany, i un paisatge en segon terme, que configura el més enllà. L'edificació disposa de quatre nivells, donada la singular configuració del terreny, antiga explotació de pedrera de sauló. S'ha valorat especialment la llum que penetra dins l'habitatge, canviant al llarg de les diferents estacions de l'any i la clara organització interior abocada al jardí amb l'expressa voluntat de fruir tot l'any d'aquest espai vegetal. Pel que fa a l'aspecte formal de l'edificació s'ha intentat fugir d'un llenguatge arquitectònic excessivament dur i difícil, així com de modes determinades. S'ha cercat emprar un llenguatge universal i a la vegada propi: dos volums amb un únic programa, seguint models d'organització rural característics de la zona. S'ha posat molta cura en la utilització de materials que no requereixin conservació.

situació: parcel·la 14, Urbanització Can Amat, Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona.

superfície construïda: 500 m2

data projecte: 1989