Xavier Güell Guix

Arquitecte
Arquitecte

Xavier Güell

CATALÀ
ENGLISH

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) des de l’any 1976.

Responsable de les edicions d’arquitectura de l’Editorial Gustavo Gili de Barcelona, 1980-1998.

Docent de l’Escola d’Arquitectura LA SALLE de la Universitat Ramon Llull de Barcelona 1997-2012.

Ha impartit conferències i col·laborat en nombrosos cursos de doctorat i seminaris en universitats d’Espanya, Europa i EEUU.

Membre del Tribunal Projectes Final de Carrera de la ETSAB I LA SALLE (1991-2012 ).

Ha publicat nombrosos llibres i articles en revistes especialitzades sobre l’arquitectura i arquitectes del segle XX.

La seva activitat profesional, àmplia i diversa, compta amb obres construides a la ciutat de Barcelona i altres indrets de Catalunya i Principat d’Andorra.

La seva obra ha estat premiada i seleccionada amb els Premis FAD, Bienal d’Arquitectura Espanyola i els Premis Bonaplata.

L’any 2016 funda la societat XGG ARQUITECTES S.L.P. junt als arquitectes Joan Cuevas, Jordi Llàcer i Callum Pirie.

Architect at the Superior Technic School of Architecture of Barcelona (ETSAB) since 1976

Responsible for the editions related to architecture of the Gustavo Gili Editorial of Barcelona, 1980-1988.

Lecturer at the School of Architecture of La Salle, Ramon Llull University of Barcelona 1997-2012.

Participation in multiple conferences, seminars and PhD courses in several universities in Spain, Europe and USA

Member of the examining board of Architecture Final Year Projects at ETSAB and La Salle (1991-2012)

Publication of several books and articles in specialised journals on architecture and architects of the XX century

Wide and diverse professional activity including constructions at the city of Barcelona, as well as in other places of Catalonia and Andorra.

Awards by Fostering Arts and Design (FAD), the Spanish Biennale of Architecture and Bonaplata

Foundation of the professional limited liability company XGG Architects S.L.P. together with Joan Cuevas, Jordi Llàcer and Callum Pirie.

Contact Info